PASCARU MIHAI

pascarunăscut la 2 august 1959 în Topoliceni, comuna Galu (azi, Poiana Teiului), judeţul Neamţ. Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filozofie din Cluj-Napoca, 1983. Actualmente este profesor la Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, autor între altele, al lucrărilor ştiinţifice: Matricea comunitară. Cunoaştere, comunicare şi acţiune comună în satul contemporan (2003), Habitatul risipit de globalizare (2007), Cercetare participativă şi ştiinţe sociale aplicate (2011), coautor la Tratat de sociologie rurală (Bucureşti, 2009) şi Tratat de sociologie (Craiova, 2010).

A publicat cronici, eseuri, poezie şi proză în: „Tribuna”, „Verso”, „Discobolul”, „Gând românesc”, „Blajul”, „Napoca Universitară”, „Ardealul”, „Tribuna Naţională”, „Unirea”, „Ethos XXI”, „Citadela”, „Nova Provincia Corvina”, „Conta”.

Debut: în volumul Excelsior’77 cu pastelul Primăvara.

Debut editorial: Gânduri scăpate de sub control (poeme), Editura Gallus, Alba Iulia, 1996.

Volume publicate: Grămadă ordonată (poeme), 2009; Piramida. Satul şi copilăria lui Andrei Dumitriu (povestiri), 2010; Cuţitul de vânătoare. Întâmplări din Munţii Apuseni (povestiri),  2011; Atitudinea primului om faţă de coastele sale (teatru), 2011.

Antologii bilingve: Definiţii/Definicione (poeme), antologie româno-albaneză, 2011; Sentinţe /Sentences (poeme), antologie româno-franceză, 2011.

Prezenţe în antologii, numere speciale, almanahuri: Revista „Albanezul/Shqiptari”, 2011; Virgil Răzeşu, coord., Scriitori din Neamţ, 2012; Trup dhe shpirit / Trup şi suflet, antologie de Baki Imeri, 2012; Promenada scriitorilor. Almanah ilustrat, volum alcătuit de Irina Petraş, 2012.

Premii obţinute: Premiul Saloanelor „Liviu Rebreanu” Bistriţa, Ediţia XXIX, 25-27 noiembrie 2011, pentru volumul Cuţitul de vânătoare. Întâmplări din Munţii Apuseni (povestiri), 2011; Premiul pentru proză scurtă (ex aequo), Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, 2012.

Dicţionare, biografii: Dicţionarul scriitorilor români de azi, Editura Porţile Orientului 2011, p. 388; Who’s Who in the Word, The Marquis Who’s Who Publications, NJ, 2012, p. 1857.  

Referinţe critice: Irina Petraş, Constantin Cubleşan, Diana Câmpan, Horia Gârbea, Mircea Popa, Alex. Ştefănescu, Emilian Marcu, Gabriel Coşoveanu, Mircea Stâncel, Adrian Dinu Rachieru, Daniel Corbu, Claudiu Groza, Constantin Buiciuc, Monica Grosu, Elena Pârlog, Teodor Capota, Avram Cristea, Ion Mărgineanu, Ioan Popa, Gheorghe Jurcă, Daniel Hoblea, Ana-Maria Oprea, Georgeta Orian, Victor Sterom, Lucian Gruia, Monica Mureşan, Eugen Evu, Marcela Ciortea, Codrina Şandru, A. G. Secară, Eugen Evu, Xhelku Maksuti, Nga Ali D. Jasiqi, Dorin Mureşan, Halil Haxhosaj, Emil Mladin.

Membrii filialei