STÂNCEL MIRCEA

mircea stancelnăscut la 22 octombrie 1947, în satul Meșcreac, jud. Alba. Poet, prozator, eseist. Este membru fondator al revistei de cultură „Discobolul”, unde lucrează ca redactor.

Debutează mereu, mai întâi în presa locală, iar în anul 1971, Ștefan Aug. Doinaș îi publică trei poeme în revista „Familia”. Tipărește versuri în diverse plachete editate de instituții de cultură și tineret ale vremii.

Publică în revistele: „România literară”, „Transilvania”, „Familia”, „Tribuna”, „Steaua”, „Luceafărul”, „Suplimentul Literar-Artistic”, „Vatra”, „Discobolul”, „Ramuri”, „Poesis”, „Ardealul literar” etc., poezie, proză, reportaj, eseu. În urma concursului de debut pentru poezie al Editurii „Cartea Românească”, ținut în 1979, primește premiul pentru volumul Cămașa de Sare. Cartea a apărut 1981, în prima serie a poeților optzeciști. Virgil Ierunca prezintă cartea la Radio Europa Liberă, în urma acestei recenzii poetul este urmărit de organele de represiune.

Cărți publicate:  volume de versuri: Cămașa de Sare 1,  1981; Cămașa de Sare 2, 2004; Cămașa de Sare 3, 2005; Neliniștea ordonată, 1987; Antiorientalia 1, 2001; Antiorientalia 2, 2002; Neuralice, 2003; Antiorientalia 3, 2006;  

Publicistică: În căutarea timpului trăit, (însemnări), 1987; Alături de Iuliu Maniu prin infernul istoriei, interviu, 1993. Roman: Biblioteca interzisă, 2001. Eseu: Omul gândirist, 2003; Lucruri și limbaje, 2009; Dincolo de melancolie, 2013, colecția revistei „Discobolul”.

Receptări critice, selectiv: Nichita Stănescu, Ion Gheorghe, Virgil Ierunca, Gheorghe Grigurcu, Laurențiu Ulici, Al. Cistelecan, Aurel Pantea, Voicu Bugariu, T.T. Coșovei, Horea Gârbea, George Vulturescu, Monica Grosu, Dumitru Aug. Doman, Diana Câmpan,  Sonia Elvireanu, George Holobâcă, Dumitru Hurubă etc.

Premii literare: Premiul revistei „Luceafărul”, 1978; Premiul pentru poezie al Editurii Cartea Românească, 1979; Premiul Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, pentru volumul de versuri: Antiorientalia 1, pe anul 2001; Premiul Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, pentru volumul de versuri Cămașa de Sare 2, pe anul 2004; premiile Filialei Alba-Hunedoara a USR, pentru volumele de versuri: Antiorientalia 3, pe anul 2007; Lucruri și limbaje, 2009 și Dincolo de melancolie, 2013; Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara din 1995. Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

cop1  cop2

Membrii filialei