STÂNCEL MIRCEA

mircea stancel

Mircea STÂNCEL (n. 22 octombrie 1947, în satul Meșcreac, jud. Alba) este membru fondator al revistei de cultură „Discobolul”, lucrează ca redactor la aceeași publicație. A debutat în presa literară în 1972, în revista „Familia”, la Poșta redacției, susținută de poetul și criticul literar Ștefan Aug. Doinaș.

A publicat poezie, proză, publicistică, eseu, în revistele: „Discobolul”, „Familia”, „Tribuna”, „Steaua”, „Luceafărul”, „România literară”, „Suplimentul literar-artistic”, „Ramuri”, „Vatra”, „Convorbiri literare” ş.a. În anul 1981 a debutat în volum, cu placheta de versuri Cămașa de Sare (1), la Editura Cartea Românească, în urma unui concurs.

VOLUME EDITATE: Versuri - Cămașa de Sare (1), Edit. Cartea Românească, 1981; Cămașa de Sare 2, Edit. fundația paem, 2004; Cămașa de sare 3, Edit. fundația paem, 2005; Neliniştea ordonată, Edit. Eminescu, 1987; Antiorientalia 1, Edit. fundaţia paem, 2001; Antiorientalia 2, Edit. fundația paem, 2002; Antiorientalia 3, Edit. fundația paem, 2006; Neuralice, Edit. Generis, 2003; Lucruri şi limbaje, Edit. Limes, 2009; Dincolo de melancolie, Colecția revistei „Discobolul”, 2013; Cartea speranțelor disperate, Colecția revistei „Discobolul”, 2017. Roman - Biblioteca interzisă, Edit. fundaţia paem, 2001. Publicistică - În căutarea timpului trăit, Edit. Eminescu, 1987. Alături de Iuliu Maniu prin infernul istoriei (interviu), Edit. Unirea Pres, 1993. Eseu - Omul gândirist, Edit. fundația paem, 2003.

PREMII LITERARE: Premiul revistei „Luceafărul”, 1978 (debut); Premiul pentru poezie al Edit. Cartea Românească, 1979, debut, în colecția poeților optzeciști, coordonată de poetul şi prozatorul Mircea Ciobanu; Premiul Filialei Sibiu a U.S.R., pentru volumul de versuri Antiorientalia, 1, pe anul 2001; Premiul Filialei Sibiu a U.S.R., pentru volumul de versuri Cămașa de Sare, 3, pe anul 2004; Premiul Filialei Alba-Hunedoara a U.S.R. pentru volumul de versuri Lucruri şi limbaje, pe anul 2009; Premiul Filialei Alba-Hunedoara pentru volumul de versuri Dincolo de melancolie, 2013; Premiul Filialei Alba-Hunedoara pentru volumul de versuri Cartea speranțelor disperate, 2017.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

cop1  cop2

Membrii filialei