ŢIC MIRON

Miron Ticnăscut la 22 mai 1939, în satul Boz, jud. Hunedoara.  

Debut:  În cotidianul judeţean „Drumul socialismului”, 1959, cu poezia Aşa aş vrea să fiu.

Colaborări: „Ritmuri hunedorene”, „Ardealul literar”, „Viaţa de pretutindeni”, „Discobolul”, „Astra”, „Amurg sentimental”, „România literară”, „Luceafărul”, „Orient latin”, „Oglinda literară”, „Cafeneaua literară”, „Salonul literar”, „Orizont”, „Bucovina literară”, „Anotimpuri literare”, „Provincia Corvina”, „Citadela”, , „Sinteze, „Acasă”, „Vatra”, „Contemporanul”, „Cuib literar”, „Algoritm literar”,  „Suplimentul literar al Scânteii tineretului” etc.

Debut editorial: La Edit. Eminescu, în cadrul unui volum colectiv de debut cu poezie în anul 1973.  

Volume publicate: Miracolul Zăpezilor, poezii, l979, Lumini hunedorene, proză, 1989, Invitaţie la dragoste, poezii, l994, Regina nopţii, proză, 2000, Monografia satului Boz, 2003, Cocorii razelor de soare, 100 de tablete literare, proză, 2004, Schiţă de monografie într-o carte de suflet, 2004, Îmbrăţişaţi pe iarbă, poezii, 2005, Cronica de la Ilia Mureşană, Monografie, 2005, Planeta iubirii, poezii, 2005, Somnul din noaptea de marţi, proză, 2006, Credinţă şi biserică, proză, 2006, Aşezări neuitate, proză, 2007, Confesiuni despre viaţa şi opera fratelui meu, proză, 2007, S.O.S. Salvaţi basmele, teatru, 2007. Lecturi despre cărţile confraţilor mei, critică literară, 2008, Sufletul bolnav de carte, critică literară, 2008, Funigei luaţi de vânt, poezii, 2008, Îmbrăţişaţi pe iarbă, poezii, ediţia a II-a, 2009, Poeme de şapte zile, poezii, 2008, Corespondenţă - Scrisori cu aer de lumină şi amurg, proză, 2009, Neliniștea înfloririi, poezii, 2010. Prezent în Dicționarul personalităților Hunedorene sec. XV-XX; în Dicţionarul Personalităţi române şi faptele lor, l950-2000, 2003, 2009; în Dicţionarul Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului sentimental, vol. I, 2009.  

Premii literare: Premiul I al Uniunii Scriitorilor din România la concursul de poezie pentru copii, l986; Diploma de Excelenţă Consiliului Judeţului Hunedoara pentru susţinerea acordată culturii în toate formele sale de manifestare şi pentru contribuţia deosebită adusă vieţii literare Hunedorene prin prezenţă şi sprijinul său deosebit. Locul I pe ţară (pentru poezie) la Festivalul Naţional Cântarea României, ediţia l986; Premiul Academia Internazionale IL Convivio; Premio Interenazionale IL Convivio şi confersice IL preşedinte. Diploma a Ţic Miron per aver participato al Premio Internazionale IL convivio dell anno 2003. Premiul I la secţiunea reportaj literar al revistei „Dor de Dor”, Judeţul Călăraşi, Diploma de Merit a Asociaţiei Română pentru Patrimoniu pentru studiile şi volumele de istorie literară, 2005; Uniunea Ziariştilor Profesionişti acordă Menţiune Domnului Ţic Miron pentru volumul din 2007 „Aşezări neuirtate”; Revista Discobolul acordă premiul pentru poezie scriitorului Ţic Miron, 2009, Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Spiritului Rural, Revista „Dor de Dor”, acordă Premiul III la secţiunea Reportaj literar, 2009. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, acordă premiul special al juriului scriitorului Ţic Miron pentru volumul Poeme de şapte zile, anul, 2009; Menţiune I a Consiliului Jud. Botoşani şi a Memorialului Mihai Eminescu la concursul naţional de poezie, proză, epigramă şi fotografie artistică, 2011. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara.

Membrii filialei