GROSU MONICA

monica grosu(n. 1976 în Șugag, jud. Alba) este absolventă a Facultății de Litere, Filosofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, secţia Română-Engleză; a urmat masteratul „Literatură română și intertextualitate” la aceeași universitate; a primit titlul de doctor în Filologie al Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 2008, cu teza Petru Comarnescu – monografie.

Debut publicistic în „Discobolul” (2004).

Debutat editorial cu studiul monografic Petru Comarnescu, un neliniştit în secolul său (2008), volum câştigător al concursului de debut al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, pentru anul 2008; a publicat apoi volumul Lecturi în oglindă (2010), răsplătit cu Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba-Hunedoara. De asemenea, a publicat studii şi eseuri critice în volume colective: Ion Brad în oglinda criticii (2009); După Brâncuşi, 13 întâlniri provocate de Vasile Vasiescu (2009); Texte de ultimă oră (2009); Radiografii contemporane (2009); Teze şi antiteze ale actualităţii (2009); Cultură şi educaţie în context european (2010); Dimitrie Cantemir și vocația europeană a gândirii românești (2010); Studii doctorale filologice la Alba Iulia (2011). Colaborări la reviste literare şi ziare cu articole, studii, recenzii, cronici literare, eseuri critice şi interviuri: „Discobolul”, „Vatra”, „Viaţa românească”, „Luceafărul de dimineață”, „Observator cultural”, „Acasă’’, „Reflex”, „Oglinda literară”, „Gând românesc”, „Portal Măiastra”, „Informaţia de Alba”, „Unirea”, „Monitorul cultural”, „Tânărul scriitor”, „Sebeşul”, „Lumina cărţii”, „Pro Saeculum”, „Polemika”, „Cetatea culturală”, „Steaua Dobrogei”, „Clipa”, „Almanahul cultural-ştiinţific Virtus Romana Rediviva”, „Luceafărul românesc”, „Ethos XXI”, „Napoca Star”, „Armonii culturale”, „The Scientific Journal of Humanistic Studies", „Tracing Back Europe” etc. A participat la diverse simpozioane și sesiuni de comunicări științifice, a scris prefețe și a îngrijit ediții.

Citată de: Mircea Popa, Cornel Ungureanu, Vistian Goia, Irina Petraș, Nina Stănculescu, Mihai Pascaru, Zenovie Cârlugea, Valeriu Râpeanu, Maria Vaida, Andrei Doicescu, Lucian Gruia etc.

Membrii filialei