ITU NICOLAE

nicolae itu(născut în 24 iulie 1929 în comuna Vinţu de Jos, jud. Alba - m. 2012). Studii: patru clase primare, com. Vinţu de Jos, 8 clase liceale, 1940-1941, la Liceul teoretic Mihai Viteazul, Alba Iulia; Facultatea de Filologie, Universitatea „Victor Babeş” Cluj, 1948-1953.

Activitate profesională: profesor de limba şi literatura română la Liceul Militar de Marină din Galaţi; profesor de aceeaşi specialitate la Liceul M. Kogălniceanu din Galaţi; secretar literar al Teatrului Dramatic din Galaţi; inspector şi secretar al Comitetului Regional de Cultură al Regiunii Galaţi; director al Muzeului de Artă Contemporană Românească instituţie iniţiată de susnumitul, deschisă în iunie 1967, funcţie din care s-am retras, ca pensionar, în noiembrie 1989.

A debutat cu proză scurtă Frăgarul, în ziarul „Viaţa nouă” din Galaţi, 1956; a scris libretul baletului Marinarul visător, muzica: Laurenţiu Profeta, premieră absolută la Teatrul Liric din Constanţa, 1972.

Debut editorial: Eu şi restul schemei!, Ed. „Junimea”, Iaşi, 1973, volum topit, la iniţiativa editurii, peste zece mii exemplare. S-a salvat un singur exemplar, în posesia autorului. Au urmat: Ceremonii locale, roman, 1977; Autoportret cu măşti, proză scurtă, 1982, volum tradus în limba rusă, 1989; Don Quijote, adaptare pentru teatru, premieră: Teatrul Gulliver, Galaţi, 1994; Semnul trecerii, roman, 2004; Cină pentru călător, roman, 2005; A doua noapte cu Wanda, roman, 2005; Zile negre cu Wanda, roman, 2005; Gâlceava bestiilor selecte, proză scurtă, publicistică, 2005; Orice pentru un soclu vacant, roman, 2005; O, celeste Aida!, roman - scris în anii 1970-1971, 2005; Caleidoscop cu purice, proză satirică, 2007; În umbra castelului cu vedenii, roman, 2007; Violina cu cinci strune, roman 2009; Cartea bunicului, roman 2012 şi Revoltă printre sertare, roman rămas în manuscris.

Cronici apărute în: „Scânteia”, „Săptămâna”, „Convorbiri literare”, „Muzica”, „Viaţa Nouă”, „Viaţa Liberă”, „Unirea” şi altele. A făcut publicistică pe teme de artă, muzică şi literatură în „Contemporanul” şi „Dilema”. A făcut diverse călătorii peste graniţe în: Ungaria, Polonia, Iugoslavia, U.R.S.S. Cehoslovacia, R.F. Germană, Franţa, Elveţia, Italia.

Membrii filialei