Toma Dumitru

Toma Dumitru s-a născut la 24 iunie 1950, în satul Amzulești, comuna Afumați, județul Dolj. Studii - Facultatea de Filologie, Universitatea din Craiova, a obținut Diploma de Licență în Filologie în 1974. A debutat în revista „Ramuri”, nr. 5(95), 15 mai, 1972.

A colaborat cu revistele: Cadran Universitar - Craiova, Ramuri - Craiova, Agero - Stuttgart, Germania, Observatorul - Toronto, Canada, Vatra veche -Târgu-Mureş, Mozaicul - Craiova, Discobolul - Alba Iulia.
Este membru al Fundiței Culturale „Ion D. Sîrbu”, Petroşani, și redactor la revista Banchetul. În 2011, Fundația Culturală „Ion D. Sîrbu”, Petroșani, i-a acordat premiul „Ion D. Sîrbu”, pentru poezie.
A publicat următoarele cărți de poezie: 2009 – Fereastra dinspre lume , Editura Aius PrintEd, Craiova, prezentat de Eugen Negrici, prefaţat de Dumitru Velea; 2010 – Umbra și fumul, Editura Aius PrintEd, Craiova, prezentat de Ovidiu Gidirmic, prefațat de Dumitru Velea; 2011 – Marginile lumii, Editura Aius PrintEd, Craiova, prezentat de Marian Barbu, prefațat de Dumitru Velea; 2013 – Sitarul străveziu, Editura Aius PrintEd, Craiova, prefațat de Dumitru Velea.

Referințe critice - l. Fereastra dinspre lume: Dumitru Velea, Pragul de jos, vol. I, Trepte şi căi, Ed. Sitech, Craiova, 2011, p. 250 - 255 - Dumitru Toma, un mit al poetului și despre calea omului; Bucur Demetrian, „Ramuri”, nr. 4, aprilie, 2010, - Misterul simplității; Marin Budică, „Mozaicul”, nr. 1, 2011, p. 16, - Fereastra dinspre lume; Mihai Duțescu, „Scrisul Românesc”, nr. 2, februarie 2013, p. 13, - Virtuțile prozodiei ; II. Umbra și fumul : Marian Barbu, Trăind printre cărți, vol. VI, Ed. Sitech, Craiova 2012, p. 102 - 106, - Umbra și fumul ; Dumitru Velea, Pragul de jos, vol. I, Trepte şi căi, Ed. Sitech, Craiova, 2011, p. 255 - 262. Marin Budică, „Mozaicul”, nr. 9(155), 2011, p. 12, - Spre zarea care spintecă; III. Marginile lumii: Dumitru Velea - Pragul de jos, vol. I, Trepte şi căi, Ed. Sitech, Craiova, 2011, p. 262 - 269 - Marginile lumii sau încheierea tripticului; Iulian Cătălui – „Revista Banchetul”, nr. 28-29-30, p. 160, - Despre Marginile lumii, de Dumitru Toma; IV. Sitarul străveziu : Marian Barbu, Trăind printre cărți, vol. VII, Ed. Sitech, 2014, p. 142 - 146, - Niciodată fără clasici români; Dumitru Velea, Pragul de jos, vol. II, Urme și pășiri, Ed. Sitech, Craiova, 2013, p. 256 - 266; Florea Miu, „Ramuri”, nr. 6, 2013, p. 9, - Partituri poetice; Iulian Chivu, Portal -MĂIASTRA, nr. 1, 2017, p. 29, - Tonalități lirice; Adrian Țion, Plumb, nr. 1, 2018, p. 9, - Concizie și rigoare -

În anul 2017 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara.

Membrii filialei