Dumitru Augustin DOMAN

Data şi locul naşterii: 29 august 1953, Şovarna – Mehedinţi. A publicat în: „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, „Manuscriptum”, „Orizont”, Cronica”, „Ramuri”, „Calende”, „Argeş”, „Expres Magazin”, „Evenimentul Zilei”, „Ziua literară”, „Familia”, „Viaţa Românească”, „Paradigma XXI”, „Discobolul”, „Ateneu”, „România Literară”, „Spaţii culturale”, „Cafeneaua literară”, „Conta”, „Reflex”, „Acolada”etc. A fost redactor la „Zig-Zag” (1990), „Expres Magazin”(1991-1992), „Evenimentul Zilei”(1992-1997). Timp de 5 ani a fost redactor-şef la „Calende”(1996-2000). În prezent este redactor-şef la revista „Argeş”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2006. Cărţi publicate: Povestiri cu contrapunct (Editura Albatros, 1985); Sfârşitul epocii cartofilor (Editura Calende, 1999); Meseria de a muri (Editura Calea Moşilor, 2001); Concetăţenii lui Urmuz (Editura Muzeul Literaturii Române, 2007); Moartea noastră cea de toate zilele (Editura Timpul, Iaşi, 2008); Generaţia 80 văzută din interior (Editura Tracus Arte, 2010); Cititorul de roman (Editura Pământul, 2010; Sâmbătă, duminică și alte singurătăți (Tipo Moldova, 2015); Zbateri facile, strădanii futile (Bibliotheca, 2017); Moartea de după moarte (Junimea, 2019); Spuma zilelor și nopților de lectură (Grinta, 2019); Prezent în antologiile: Proza satirică contemporană (1986);Chef cu femei urâte (1996); Generaţia 80 în proza scurtă (1998); Prezent în: * Dicționarul General al Literaturii Române; Dicţionarul scriitorilor români din anii 80-90 de Ion Bogdan Lefter; Dicţionarul enciclopedic al Judeţului Mehedinţi; Panopticum, studii de critică şi istorie literară (2013) de Zenovie Cârlugea; Dicţionar subiectiv de literatură – Argeş (2013) de Sergiu I. Nicolaescu. Premii: *Premiul anual de proză al revistei „Luceafărul”(1978); Premiul de debut în volum al Editurii Albatros (1983); * Premiul revistei „Tomis” pentru cea mai bună carte de debut(1985); Premiul de proză la festivalul „Tudor Arghezi”(1980); Premiul la festivalul de proză „Marin Preda”(1983); Premiul I la Festivalul naţional de proză satirică “Vasile Militaru” (2008); Premiul Cartea anului pentru Concetăţenii lui Urmuz a Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor (2008); Premiul revistei „Viaţa Românească” pentru Integritate profesională şi rezistenţă prin scris în postcomunism. Despre proza autorului au scris: Gheorghe Grigurcu, Sorin Antohi, Ştefan Borbely, Alexandru Condeescu, Ioan Groşan, Ion Simuţ, Radu Călin Cristea, Elena Tacciu, Radu G.Ţeposu, Doina Diaconu, Vasile Spiridon, Șerban Tomșa, Nicolae Oprea, Ştefan Ion Ghilimescu, Magda Ursache, Mircea Moisa, Petre Ciobanu, Ioan Lascu, Victor Ştir, Sorin Vidan, Emil Albişor, Radu Aldulescu, Leonid Dragomir, Constantin Stana, Adrian Bucurescu, Mircea Stâncel, Marin Ioniţă, Nicolae Jinga, Dumitru Ungureanu, Virgil Diaconu, Constantin Dram, Emilian Marcu, Dan Perşa, Simona Fusaru, Gheorghe Truţă, Nicolae Coande, Amalia Constantinescu, Mihai Murariu, Viorica Răduţă, Gabriela Gheorghişor, Georgiana Avram, Ionel Bota, Ana Dobre, Petru Pistol, Adrian Ţion, Zenovie Cârlugea, Radu Cange, Mihai Barbu, Aureliu Goci, Mioara Bahna, Marin Iancu, Maria Bologa, Zenovie Cârlugea, Florin Dochia, Lucian Gruia, Ion Popescu-Brădiceni, Viorel Nica, Silvia Ioana Sofineti …

Membrii filialei