Pop Mioara

S-a născută la 27 martie 1955, localitatea Calafat, judeţul Dolj, România. A debutat în revista „Discobolul”, numărul 220-221-222, aprilie-mai-iunie, anul 2016. A publicat: Casa cu pisică la fereastră, Editura Şcoala Ardeleană, 2016 – proză; Dimineaţă pentru toţi, Editura Princeps Multimedia, 2017 – proză; Ce frumos râd zmeii când râd!, Editura Limes, 2018 – proză; Mie nu-mi place iarna, Editura Emma Books, 2019 – proză. Este coautor al volumelor: Biografia unor destine, volumul 2: Folclor, etnografie, muzică, Alba Iulia, Editura Altip, 1997; Biografia unor destine, volumul 3: Artă plastică, Alba Iulia, Editura Altip, 1998; Lucia Mureşan...Paşi prin lume (împreună cu Ion Moldovan), Blaj, Editura Buna Vestire, 2011 şi prefaţator, îngrijitor de ediţie: Ion Agârbiceanu, Fefeleaga, Ediţie multilingvă, Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2008; Ionel Pop, Scrieri alese, Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2008, Saeculum.. Director Lucian Blaga. Colecţia 1943-1944, Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2008 (Ediție „Revista de filozofie” anastatică); Ionel Pop,Pagini de corespondenţă (Ediţie de Ion Buzaşi şi Mioara Pop), Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2011; Cosmin Ioan Toma, Reţete dulci, Alba Iulia, Editura Altip, 2011, Cosmin Ioan Toma, Periplu culinar prin judeţul Alba, Alba Iulia, Editura Emma Books, 2012. A inițiat Proiectul de editare a operei blagiene în mai multe limbi de circulaţie internaţională, cu sprijinul Editurii Ars Longa, Iaşi şi al Editurii Şcoala Ardeleană, Cluj:Lucian Blaga, Către cititori, Iaşi, 2006; Poemele luminii, Iaşi, 2007; Paşii profetului, Iaşi, 2008; În marea trecere, Iaşi, 2009; Laudă somnului, Iaşi, 2010, La curţile dorului, Iaşi, 2011; La cumpăna apelor, Iaşi, 2012; Nebănuitele trepte, Iaşi, 2013; Ce aude unicornul, Iaşi, 2014; Corăbii cu cenuşă, Iaşi, 2015 şi Lucian Blaga, Poemele luminii, Ediţie bilingvă româno-franceză. Traducere de Jean Poncet, Cluj, 2016. A coordonat volumul Ghidul personalităţilor din judeţul Alba, Alba Iulia, Editura Altip, 2003. A colaborat la următoarele publicaţii: Revistele „Acasă”, București; „Alba Iulia”, Alba Iulia; „Alba Iulia Cultural”, Alba Iulia; „Astra Blăjeană”, Blaj; „Biblioteca”, Bucureşti; „Dacoromania”, Alba Iulia; „Discobolul”, Alba Iulia; „Gând românesc”, Alba Iulia; „Lumina cărţii”, Alba Iulia; „Paşii profetului”, Alba Iulia; Sebeş, „Revista fermecată pentru copii isteţi”, Alba Iulia; „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. Despre operele sale literare au scris, în presa literară şi în presa cotidiană: Aurel Pantea, Mircea Popa, Emilian Marcu, Ion Brad, Ion Mărginean, Sonia Elvireanu, Anca Sîrghie, Daniel Corbu, Christian Tămaş, Monica Grosu, Mircea Petean. A obţinut premii sau distincţii pentru activitatea literară: Premiul pentru debut în roman „Călătorul”, ex aequo pentru romanul Dimineaţă pentru toţi, Editura Princeps Multimedia, 2017; USR, Filiala Alba –Hunedoara, 2018; Premiul pentru debut al „Saloanelor Liviu Rebreanu”, la Festivalul Naţional de Proză, pentru volumul Casa cu pisică la fereastră, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016; Premiul pentru Excelenţă Culturală, acordat de USR, Filiala Alba – Hunedoara, 2015; Diplomă de excelenţă acordată de USR, Filiala Mureş, 2011; Premiul Revistei „Discobolul” pentru colaborare, USR, Filiala Alba – Hunedoara, 2008; Premiul Excellentia Et Continuitas pentru merite deosebite în promovarea culturii naţionale acordat de Editura Ars Longa, Iaşi, 2015; Premiul pentru susţinerea valorilor româneşti din cadrul Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, Chişinău-Iaşi, 2014; Diplomă de recunoaştere a meritelor culturale acordată de Primăria Municipiului Chişinău, 2013; Diplomă de excelenţă acordată de Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, 2011; Diplomă de excelenţă acordată de Astra Sibiu, Blaj, Cluj, Alba, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009.

 

Membrii filialei