ROȘU COSTA

Costa Rosunăscut în 30 martie 1947 la Begheiţi/Torac în Banatul sârbesc. Școala Generală în Torac, studii liceale la Vârșeț, studii de limbă şi literatură română la Zrenjanin, iar de jurnalistică la Belgrad.

Activitatea redacțională şi-o începe în 1970 la Casa de Presă şi Editură „Libertatea” din Panciova. Între 1987-1989 a fost redactor-şef şi responsabil al săptămânalului „Libertatea”, din 2002 fiind redactor responsabil adjunct. Este fondator şi redactor responsabil al revistei de etnografie şi folclor „Tradiția”, începând cu 1993, președinte al Festivalului de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina (1990-2002), președinte-fondator al Societății (Fundației) Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina (1995-2003) etc. Autor a peste 150 de articole, studii şi cercetări de literatură, lexicografie, etnografie şi folclor şi a 21 de cărți (monografii, lexicoane, bibliografii, antologii, traduceri şi altele).

Costa Roşu este autorul importantului proiect, încă în curs de realizare, Bibliografia Românilor din Iugoslavia – în şapte volume, primele două – Bibliografia Editurii Libertatea 1945-1995 şi Bibliografia săptămânalului Libertatea 1945-1995 (primul volum) au apărut la Editura „Libertatea” în 1995, respectiv în 1997.

Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Serbia şi Muntenegru, membru de onoare al Ligii Prieteniei Româno-Sârbe din Bucureşti, laureat al mai multor premii pentru bogata activitate culturală – în acest sens merită amintit Premiul de carieră (Opera vieții), la 35 de ani de jurnalistică, decernat de Uniunea Jurnaliștilor din Serbia şi Muntenegru. Costa Roșu trăiește la Novi Sad, Voivodina. Este membru al USR, Filiala Alba-Hunedoara, din 2015.

Membrii filialei