CHIVU IULIAN

Iulian Chivu

Eseist, publicist, prozator român contemporan; s-a născut în satul Văcărești, comuna Drăgănești de Vede, județul Teleorman, la data de 27 decembrie 1948.

Studii: Facultatea de Filologie la Institutului Pedagogic din Baia-Mare, facultate absolvită în 1971. În 1993, a absolvit cursurile postuniversitare ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București.

Activitatea publicistică: poezie - (debut colectiv în volumul Lirice, Baia Mare - 1972), în revista studențească „Nord”, publică articole de etnologie la diverse reviste de cultură („Revista V”, „Luceafarul”, „Izvorașul”, „România literară”, „Viața Românească” „Albina”, „Revista de Etnografie și Folclor”, „Academica”, „Cetatea culturală”, „Oglinda literară”, „Meandre”, „Caligraf”, „Vatra Veche”, „Portal Maiastra”, „Literatură și artă” din Chișinău, „Pagini Românești” și „Destine literare” din Montreal, „Observatorul” din Toronto, publică eseuri în revistele „AGERO” din Stuttgart, „Alternanțe” din München, „ Asymetria” din Paris, „Constelatii diamantine” din Craiova (unde este membru in colegiul de redacție), în „Discobolul”, „Apostrof”, „Tribuna” și în alte reviste (paper și online).

Cărți: antologia Basmul cu Soarele și Luna, 1988; culegerea Folclor din satele de pe Burdea, 1994; monografia Cultul grâului și al pâinii la români, 1997; eseuri jurnalistice Reporter în stepa tranziției sau zece prilejuri de deontologie, 2003; Semioză și deictica semnului în credințele românești, 2006; Studii și articole de etnologie, 2007; 2008, Homo Moralis. Mari paradigme etice și etosul românesc; Spiritul pendulator. Eseurile de la Stuttgart (texte apărute în revista româno-germană AGERO, din Stuttgart), 2010; Solemnitatea ignorantei. Eseurile de la Stuttgart II, 2012; Iordan Datcu sau a trai printre si pentru cărți, ediție de I. C. cu o prefata de Acad. Eugen Simion, 2012; Lecturi intermitente (critica literară), 2013; Crepuscul la Ullervad (roman, 2014); Lecturi reflexive (critica literara), 2015; Celălalt Ioan (proza scurta), 2015; Homo Moralis. Mari paradigme etice si etosul romanesc - ediția a II- a, revăzuta și adăugită, 2016; Cultul grâului și al pâinii la români (ed. a II-a), 2017; Cultul grâului și al pâinii la români (ed. a III-a, definitivă), 2017; Iordan Datcu  sau a trăi printre și pentru cărți (II), 2018; Heterogene (critică literară), 2018; Predat sau teroarea absurdului (roman), 2019;  A fi – ca diferență (eseuri), 2020; Cenușa tatălui (roman), 2020.

Colaborare in volume colective: Profesioniștii nostri, 2013; Constantin Catrina - 80 de ani. (Editat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita), 2015; Marin Preda - confesiune si romanesc.

A scris, pentru autori cunoscuți sau debutanți, prefețe ori postfețe pentru volume de studii ori pentru lucrări în proză (Eugen Dorcescu, Domnica Pop, Ana Podaru, Raluca Pavel).

Referințe (în volume): Iordan Datcu, Dicționarul etnologilor români, I, p. 163-164; Stan V. Cristea, Mic dicționar, p. 2; Ion Al. Stănescu, Dicționar, p. 36; Stan V. Cristea, Județul Teleorman. Dicționar biobibliografic, p. 170; idem, Introducere în istoria culturală a județului Teleorman, p. 383; Marin Petre Codreanu, Teleormanul literar, Între Olt și Borcea – un spațiul literar, în vol. Caietele revistei Sud. Bolintin Vale, 2003, p. 49; Stefan Vida Marinescu, Etno-folclor și tradiții românești, 2009; Dumitru Velea, „Pragul de jos”, 2011; Olimpia Berca, Departe de centru, aproape de centru, 2012; Vasile Ilincan, Istoria presei literare romanești, 2014; Viorica Niscov, Ești cât povestești. O fenomenologie a basmului, 2012; Marian Petcu, Istoria jurnalismului din Romania in date, 2012; Ion Pachia Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă de mâine (I), 2014; Melania Cuc, Estuarul cu autografe, 2015.l

NOTA:  anul 2003 primește Oscarul pentru Excelentă al Fundației pentru Tineret Teleorman, a primit Premiul Direcției pentru Cultură Teleorman, al revistei „Caligraf”, din 2012, este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Alba-Hunedoara.

Membrii filialei