Noutăți

În urma alegerilor din 19 aprilie 2018, structura Comitetului de Conducere al Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România s-a schimbat. În funcţia de preşedinte al filialei a fost ales scriitorul Cornel NISTEA, iar ca membri scriitorii: Aurel Pantea, Mircea Stâncel, Ioan Mărginean şi Mariana Pândaru.

Mai mult...

CONVOCATOR - Adunarea Generală a Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Alba-Hunedoara, cu sediul în str. București nr. 2A, Alba Iulia - Județul Alba, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Alba-Hunedoara, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 19 aprilie 2018, ora 17:00, la adresa dinstr. București nr. 2A – Alba Iulia.

Mai mult...