ELVIREANU SONIA

sonia elvineanu(n. 27 aprilie 1952, Seleuş, judeţul Arad), poet, prozator, traducător, critic şi eseist român, membru USR, Filiala Alba-Hunedoara, din anul 2012. Facultatea de Filologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, secţia franceză-română. Doctor în Filologie. Lector universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, lector universitar la Fundaţia Universitară AISTEDA din Bucureşti, Filiala Alba Iulia, profesor asociat la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, profesor de franceză la Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia. Membru al Federaţiei Internaţionale a Profesorilor de Franceză, a Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” şi a Centrului de Cercetări Filologice pentru Dialog Multicultural din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Volume de autor: Umbrele curcubeului/Les ombres de l’arc-en-ciel, Iaşi, Ars Longa, 2016;Metamorfoză, Iaşi, Ars Longa, 2015; Printre priviri de nuferi/À travers des regards de nénuphars, Bucureşti, eLiteratura, 2015; Între Răsărit şi Apus/Entre le Lever et le Coucher, Iaşi, Ars Longa, 2014; Rodica Braga-reprezentarea interiorităţii, Bucureşti, eLiteratura, 2014; Faţa întunecată a lui Ianus, Iaşi, Tipo Moldova, 2013; Singurătatea irisului/La solitude de l’iris, Imago, Sibiu, 2013; Gabriel Pleşea, O perspectivă asupra exilului românesc, Imago, Sibiu, 2012; Le retour de l’exil dans le roman  “L’Ignorance” de Milan Kundera, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2011; În umbra cuvintelor, Imago, Sibiu, 2011; Dincolo de lacrimi/ Au-delà des larmes, Imago, Sibiu, 2011; Timp pentru doi, Editura Gens latina, Alba Iulia, 2010; Itinerarii literare, Editura Gens latina, Alba Iulia,  2009 ( coord.).

Traduceri din/în franceză: Michel Ducobu, Siège sage. Quatrains pour la méditation/Loc calm. Catrene pentru meditaţie, Iaşi, Ars Longa, 2015; Denis Emorine, De toute éternité/Dintotdeauna, Iaşi, Ars Longa, 2015; din română în franceză: José Maria Paz Gago, Manuel pour séduire les princesses, Editura Poetiki, Skopje, 2010.

Premii: Filiala Alba-Hunedoara  a Uniunii Scriitorilor:  Premiul “Călătorul” pentru debut în roman (Metamorfoză), în 2015; Premiul pentru eleganţa monografiei literare (Rodica Braga: reprezentarea interiorităţii) în 2015; Premiul pentru critică literară  în 2014 (Faţa întunecată a lui Ianus); Premiul pentru eseu în 2012 (În umbra cuvintelor).

Altele: Premiul I  pentru traduceri din lirica lui Lucian Blaga la Concursul naţional de traduceri din cadrul Festivalului internaţional „Lucian Blaga“ în 2008 ; Premiul I pentru literatură comparată, în cadrul concursului “La Belgique romane“, Bruxelles 2006; Menţiune I pentru poezie la concursul naţional de poezie „Lucian Blaga“  în 2010; Locul IV pentru creaţie în proză la concursul „Le tour du monde en 80 textes“, Paris, 2004.

Colaborare la: Familia, Apostrof, Steaua, Tribuna, Verso, România literară, Viaţa românească, Luceafărul de dimineaţă, Caietele Echinox, Vatra, Nord literar, Discobolul, Baaadul literar, Annales Universitatis Apulensis Series Philologica, Dialogues et cultures, Tric-trac, Rupkatha, Messager, Théorie et Pratique, Nouvelle Approche du français, Boema, Claviaturi,  Gând românesc, Glasul.

Referinţe critice: Ion Simuţ, Mircea Braga, Marian Drăghici, Puşa Roth, Maria-Ana Tupan, Christian Tămaş, Lăcrămioara Stoie, Gruia Novac, Horia Lazăr, N.I. Dobra, Alexandru Jurcan, Dana Sala, Michel Ducobu, Isabelle Poncet-Rimaud, Denis Emorine,  Mihai Pascaru, Ironim Muntean, Menuţ Maximinian, Rodica Gabriela Chira, Mircea Stâncel, Gabriela Chiciudean, Monica Grosu, Roselyne Bois–Muller, Sorin Roşca, Silviu Mihăilă, Gheorghe Jurcă, Virgil Şerbu Cisteianu.

Membrii filialei