ELVIREANU SONIA

sonia elvineanu

Sonia Elvireanu – (n. 27 aprilie 1952, Seleuş, judeţul Arad), poet, prozator, traducător, critic şi eseist român, membru USR, Filiala Alba-Hunedoara, din anul 2012. Facultatea de Filologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, secţia franceză-română. Doctor în Filologie. Profesor asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, lector universitar la Fundaţia Universitară AISTEDA din Bucureşti, Filiala Alba Iulia, profesor asociat la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, profesor la Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia. Membră: Federaţia Internaţională a Profesorilor de Franceză (FIPF), Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”, Centrul de Cercetări Filologice pentru Dialog Multicultural Universitatea “1 Decembrie 1918”, Asociația franco-română AMI; membră Naji Naman’s Fondation for Culture din Liban.

Volume de autor: Cântecul mării în umbra cocorului, Iaşi, Ars Longa, 2020 (poeme); Le chant de la mer à l’ombre du héron cendré, Paris, L’Harmattan, 2020; Măruţ şi Zmeurica, Iaşi, Ars Longa, 2020 (povestiri ilustrate pentru copii); Piu în grădina mea, Iaşi, Ars Longa, 2020 (poeme ilustrate pentru copii) ; Le souffle du ciel, Paris, L’Harmattan, 2019 (poezie); Şoaptele luminii, Iaşi, Ars Longa 2019 (poeme); Ceaţa, Iaşi, Ars Longa 2019 (roman);  Le silence d’entre les neiges, Paris, L’Harmattan, 2018 (poeme); Pe firul Ariadnei, Iaşi, Ars Longa, 2017 (critică); Umbrele curcubeului/ Les ombres de l’arc-en-ciel, Iaşi, Ars Longa, 2016 (poeme); Metamorfoză, Iaşi, Ars Longa, 2015 (roman); Printre priviri de nuferi/ À travers des regards de nénuphars, Bucureşti, eLiteratura, 2015 (poeme); Între Răsărit şi Apus/Entre le Lever et le Coucher, Iaşi, Ars Longa, 2014 (poeme); Rodica Braga-reprezentarea interiorităţii, Bucureşti, eLiteratura, 2014 (monografie); Faţa întunecată a lui Ianus, Iaşi, Tipo Moldova, 2013 (eseu); Singurătatea irisului/ La solitude de l’iris, Imago, Sibiu, 2013 (poeme); Gabriel Pleşea, O perspectivă asupra exilului românesc, Imago, Sibiu, 2012 (eseu); Le retour de l’exil dans le roman  “L’Ignorance” de Milan Kundera, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2011 (eseu); În umbra cuvintelor, Imago, Sibiu, 2011 (critică); Dincolo de lacrimi/ Au-delà des larmes, Imago, Sibiu, 2011 (poeme); Timp pentru doi, Editura Gens latina, Alba Iulia, 2010 (poeme); Itinerarii literare, Editura Gens latina, Alba Iulia,  2009 ( coord.).

Traduceri din franceză: Michel Herland, Tropiques suivi de Miserere/ Tropice urmat de Miserere, Iaşi, Ars Longa, 2020; Patrick Devaux, Tant de bonheur à rendre aux fleurs/ Atâta fericire să dau florilor, Mont-Saint Guibert, Le Coudrier (2019); Michel Ducobu, Siège sage. Quatrains pour la méditation/ Loc calm. Catrene pentru meditaţie, Iaşi, Ars Longa, 2015; Denis Emorine, De toute éternité/ Dintotdeauna, Iaşi, Ars Longa, 2015;

Traduceri din română în franceză: Silviu Mihăilă, Le balancier amoureux, Ars Longa, 2020 ; Eva dans la galaxie des couleurs, Iaşi, Ars Longa, 2019 ; Marilyne Bertoncini, Wanda Mihuleac, Sable/ Nisip, Iaşi, Ars Longa, 2019; Marian Drăghici, lumière, doucement, Paris, L’Harmattan, 2018; José Maria Paz Gago, Manuel pour séduire les princesses, Editura Poetiki, Skopje, 2010.

Premii internaţionale:

Diplôme d’honneur  vol. Le chant de la mer à l’ombre du héron cendré (Societatea Poeţilor Francezi, Paris, 2020) și Prix d’honneur (Academia poetică şi literară din Provence, Franţa, 2021); Premiul Jacques Viesvil vol. Le souffle du ciel (Societatea Poeţilor Francezi, Paris, 2019) ; Premiul de creativitate Naji Naaman vol. Şoaptele luminii (Les murmures de la lumière); laureată a concursului Grand concours du Monde francophone 2019 al Academiei poetice şi literare din Provence, Franţa, atestat de înaltă valoare literară vol. Le silence d’entre les neiges ; Premiul I pentru eseu de literatură comparată la concursul„ La Belgique romane“, Bruxelles 2006; Locul IV pentru creaţie în proză la concursul „Le tour du monde en 80 textes“, Paris, 2004.

Premii concursuri naţionale: Laureată a Concursului naţional de creaţie teatrală şi literară Distanţa, 2020 (Muzeul Literaturii Române); Premiul III pentru poezie la Concursul Naţional de Poezie, Proză, Proză satirică, Eseu, Teatru, Pictură, Fotografie artistică « Dor de dor », Călăraşi, 2015; Premiul I  pentru traduceri din lirica lui Lucian Blaga la Concursul naţional de traduceri din cadrul Festivalului internaţional „Lucian Blaga“ în 2008ş  Menţiune pentru poezie la concursul naţional de poezie „Lucian Blaga“  în 2010.

Premii Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor: Premiul « Aron Cotruş » ex aequo, Umbrele curcubeului/ Les ombres de l’arc-en-ciel (2017); Premiul de traducere pentru Denis Emorine, De toute éternité/ Dintotdeauna (2016) ; Premiul “Călătorul” pentru debut în roman cu Metamorfoză (2015); Premiul pentru eleganţa monografiei literare Rodica Braga: reprezentarea interiorităţii (2015); Premiul pentru eseul Faţa întunecată a lui Ianus (2014); Premiul de critică literară pentru În umbra cuvintelor (2012).

 

În traducere italiană:

Sonia Elvireanu, Il canto del mare all’ombra dell’airone cinerino.Tradusione di Giuliano Ladolfi, Giuliano Ladolfi  Editore, 2021.

În antologii:  Mario Selvaggio, La route de la poésie et de la lumière, Paris, Aga et l’Harmattan, 2019 ; Liens et entrelacs, Varsovie, 2018 ; O limbă, un neam, Târgovişte, 2018 ; Giovanni Dotoli, Encarnación  Medina Arjona, Mario Selvaggio, Entre ciel et terre, L’olivier en vers. Anthologie poétique, Roma, Edizioni Universitarie Romani, 2017; Primăvara metaforelor, Galaţi, Editura InfoRapArt, 2015; Antologiile revistei Singur. Poezie, Târgovişte, Ed. Singur, 2014; Antologiile revistei Singur. Proză, Târgovişte, Ed. Singur, 2014; Laurenţiu Bădicioiu, Romeo şi Julieta la Mizil. Antologie de poezie şi epigramă, Bucureşti, RBA Media, 2012; Eu scriu. Antologie de versuri, Alba Iulia, Gens latina, 2010.

În volume colective (selectiv) : Vintilă Horia, Un gânditor pentru mileniul trei (2017), Imaginar, identitate şi alteritate în literatură (2017), Mit, muzică, ritual. Abordări din perspectiva literaturii comparate (2016), Mit, basm, legendă. Mutaţii ale nucleelor narative (2015), Norman Manea, Departe şi aproape (2014), Imaginar şi iluzie (2012), Studii umaniste şi perspective interculturale (2011), Communiquer, échanger, collaborer en français dans l’espace méditerranien et balkanique (Athènes, 2011),  De la corpul imaginat la corpul reprezentat (2010),  Faire vivre les identités francophones. Actes du 12-e congrès mondial de la FIPF, Québec 2008 (Krakow, 2009),  Proceeding The First International Conference on Linguistic and Intercultural Education (2008), Le français, une langue qui fait la différence. Actes du premier Congrès européen de la FIPF, Vienne 2006, (Krakow, 2008), Evaluare alternativă (2005), Metodele gândirii critice (2004).

 

În dicţionare şi istorii literare: Ioan Holban (coord.), Un dicţionar al scriitorilor români contemporani, Iaşi, Tipo Moldova, vol. IV, 2016; Irina Petraş, Scriitori ai Transilvaniei. Dicionar critic ilustrat, Cluj-Napoca, Editura Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; Dicţionar-Almanah al Scriitorilor din Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Sebeş, Editura Emma Books, 2016; O altfel de istorie a literaturii române contemporane, Ed. Singur, Târgovişte, 2013.

 

Articole în reviste: România literară, Viaţa românească, Luceafărul de dimineaţă, Convorbiri literare, Familia, Apostrof, Vatra, Argeş, Discobolul, Neuma, Tribuna, Verso, Caiete silvane, Litere, Caietele Echinox, Nord literar, Baaadul literar, Annales Universitatis Apulensis Series Philologica, Boema, Claviaturi,  Gând românesc, Glasul, Théorie et Pratique, Nouvelle Approche du français.

 

Articole în reviste literare străine : Poésie Première, Concerto pour marées et silence,  Francopolis, Recours au poème, La Cause littéraire, Traversées, Mondes francophones, Rupkatha. Tric-trac, Dialogues et cultures.

Referinţe critice: Alexandru Cistelecan, Irina Petraş, Mircea Braga, Maria-Ana Tupan, Marian Drăghici, Puşa Roth, Christian Tămaş, Horia Gârbea, Sorin Roşca, Alexandru Oraviţan, Andrea Hedeş, Antoaneta Turda, Constantin Dehelean, Lăcrămioara Stoie, Gruia Novac, Horia Lazăr, N.I. Dobra, Alexandru Jurcan, Mircea Stâncel, Monica Grosu, Mihai Pascaru, Ironim Muntean, Menuţ Maximinian, Rodica Gabriela Chira, Gabriela Chiciudean, Silviu Mihăilă, Gheorghe Jurcă, Virgil Şerbu Cisteianu; Jean-Paul Gavard-Perret, Claude Luezior, Isabelle Poncet-Rimaud, Denis Emorine, Nicole Hardouin, Gérard le Goff, Michel Lercoulois, Sylvain Josserand, Michel Ducobu, Jean-Michel Aubevert, Philippe Leuckx, Patrick Devaux, Guy Cetoute, Roselyne Bois–Muller.

 

Membrii filialei