ARDELEANU Ana

Locul naşterii: sat Vâlcan, com Ciuruleasa, județul Alba. Domiciliul actual: Mangalia, județul Constanţa. Studii: Liceul teoretic „Lucian Blaga”, oraşul Sebeş; Institut Pedagogic (1976), oraşul Blaj; Debut literar: „România literară” – rubrica ”Poşta redacţiei”, semnată de poetul Geo Dumitrescu, „Luceafărul” (aprilie,1972). Cărţi publicate: „Noris”(1998), „Poemele Evei” (1999), „Vinovată de utopie” (2000), „Loc pentru arderi” (2001), „Cartea vârstei” (2002), „Fără aplauze” (2003), „Arzând pustiu-n pipa depărtării” (2006), „Coletul cu îngeri” – antologie de autor (2008); „Eternitatea fără chip” (2010); Tăcerea magnoliei” (2012), „ Poeme de seară” (2014), „ Graniţele încumetării”(2015), „Însemnări din tura de noapte” (2016), „Garderoba cu şoapte” (2018), „Eu şi celălalt Eu” (2018). Cărţi pentru copii: „Poezie pentru copii (2000), „Grădiniţa de vis” ( 2005), „În poiana florilor” (2006), „În ţara lui Bobuleţ”(2016), „Poezii pentru cei mici” (2017), „Întâmplări cu Amelin” (2018), „Mofturică” (2019). Premii: Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor, Filiala Dobrogea, cu volumul „Noris”(1998), Menţiune la Festivalul „Lucian Blaga”, Sebeș (1982), Premiul III, la Festivalul „Panait Cerna” (1978), Colaborări: A colaborat la următoarele publicaţii: „Almanahul literar” (1984), „Luceafărul”, „Tomis”, „Ex Ponto”, „Discobol”, „Oglinda Literară”, Revista „archenoab” Munchen, „Metafora”, „Tribuna”, „Flacăra”, „Flagrant, „Catedra”, „Examene”, Viaţa românilor de pretutindeni”, „Agora”, „Cuget liber”, „Jurnal de Constanţa”, „Telegraf”, „Singur”, „Surâsul Bucovinei!, „Sintagme literare”, „Algoritm literar”, „Alchemia”, „Banchetul”, „Caiete silvane”, „Urmuz”, „Revista Nouă”, „Rotonda valahă”, „Vatra Veche”, „Literatura de azi”, „Nord Literar”, „Poezia”, Revista „Sud” etc. Este membră a Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română. Referințe critice: Nicolae Motoc- Revista”Tomis”,1998; Gabriela Inea- Revista „Tomis”, 1998; Adrian Alui Gheorghe -„Convorbiri Literare”, Ianuarie, 2002”; Ion Roşioru- Revista „Luceafărul”, 7 Iunie 2006; Dumitru Mureşan - Revista „Tomis”, Iunie, 1995; Nicolae Rotund - Revista „Ex Ponto”, Decembrie, 2006; Virgil Panait - Revista „Oglinda Literară, Octombrie, 2002; -Constantin Ţoiu- Revista „Luceafărul” 1972; Ion Gheorghe -Revista „Luceafărul”, 1982; Nicolae Dan Fruntelată, Revista „Examene” 2001; Maria Irod „Luceafărul”, 2003; Artur Porumboiu - Ziarele „Cuget Liber”, „Jurnalul De Constanţa”; Nicolae Rotund - „ Ex Ponto”, 2006; Horia Gârbea- „Luceafărul”, 2008; Virgil Panait - „Oglinda Literară, 2003; Augustin Doman - Revista „Argeş” Iulie 2015; George Coandă - Revista „Singur”; Mircea Lungu - Ziarul „Timpul”, 2015; Iulian Cătălui - Revista „Banchetul” (2018); Iulian Chivu - Revista „Discobol” (2019); Ion Roşioru - Revista „Exponto” (2019).

Membrii filialei